Ochrana osobných údajov

Pokyny k používaniu a ochrane údajov

1) Všeobecne:

Táto webová stránka je využívaná za týchto podmienok: užívatelia tejto webovej stránky súhlasia s nasledujúcimi pravidlami a sú uzrozumení s tým, že ReMart design spol. sr.o v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za využívanie tejto webovej stránky.

Všetky obrazové, textové a zvukové súbory vrátane animácií a videí a tiež všetky ostatné súčasti tejto webovej stránky sú chránené autorským právom, a to nielen ako celok, ale aj jednotlivé časti. Jednotlivé časti smú byť kopírované, ukladané a ďalej spracovávané iba pre súkromné účely. Obchodné využitie vyžaduje písomný súhlas spoločnosti ReMart design spol. sr.o

Všetky tu uvedené ceny sú vrátane DPH bez dopravy a prípadnej montáže. Ceny sú aktuálne k danému dňu. Pôvodné ceny sú buď doterajšie predajné ceny alebo ceny odporučené dodávateľom.

Spoločnosť ReMart design spol. sr.o je zodpovedná za prípadné protiprávne informácie alebo obrázky z elektronických odkazov umiestnených na tejto stránke iba v prípade, že o nich skutočne vedela a neodkladne nezasiahla, aby informácie odstránila alebo prístup k nim zablokovala. Diskriminačný, neslušný, nemorálny alebo protiprávny obsah môže administrátor z tejto webovej stránky odstrániť.

Všetky Vaše dotazy k tejto webovej stránke Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese studio@remartdesign.sk.
Pokiaľ užívateľ umiestni na tieto stránky akýkoľvek text, grafické vyobrazenie alebo obrázok, tak súhlasí s jeho zverejnením bez nároku na honorár a vzdáva sa autorského práva k nim.

Ponuky na tejto webovej stránke sú úplne nezáväzné z hľadiska grafického vyobrazenia a uvedených údajov o hmotnosti a rozmeroch. Prostredníctvom tejto webovej stránky nemôže dojsť k predaju tovaru ani k vypracovaniu záväznej ponuky.
ReMart design spol. sr.o nepreberá zodpovednosť akéhokoľvek druhu za neúmyselné chyby a omyly, ku ktorým môže dojsť pri vkladaní údajov na túto webovú stránku. ReMart design spol. sr.o garantuje, že vynakladá maximálne úsilie, aby sa chyby alebo omyly akéhokoľvek druhu na tejto webovej stránke vyskytovali v čo najmenšom rozsahu.

2) Ochrana údajov

Ceníme si Vašu dôveru, a preto uplatňujeme maximálny stupeň starostlivosti a najvyššie bezpečnostné štandardy. Na danej webovej stránke sa všetky osobné údaje (napr. používateľské údaje alebo údaje o adrese) zasielajú v kódovanej forme.
Vaše osobné údaje budú spracované podľa aktuálne platného Zákona o ochrane osobných údajov a nebudú postúpené tretím stranám. Na webovej stránke sa všetky osobné údaje (napr. používateľské údaje alebo údaje o adrese) zasielajú v kódovanej forme, a teda nie sú sprístupnené tretím stranám. Ako prihlásený návštevník webovej stránky máte kedykoľvek právo a možnosť zmeniť alebo vymazať Vaše údaje.

2.1) Používanie cookies

Používame cookies, aby bola naša stránka usporiadaná atraktívnejšie, a aby sme tak umožnili využívanie jednotlivých funkcií. Ide o malé textové údaje, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači.

Prípad č. 1:
Cookies, ktoré využívame budú po skončení Vašej práci v prehliadači z Vášho pevného disku opäť vymazané (tzv. dočasné cookies).

Prípad č. 2:
Cookies ostávajú uložené na Vašom počítači a umožňujú nám tak rozpoznať Vaše zariadenie pri nasledujúcej návšteve (tzv. trvalé cookies). Takéto cookies slúžia na ukladanie jednotlivých volieb nastavených návštevníkom stránky (napr.: položky uložené vo Vašom nákupnom zozname), aby ste stránku pri jej opakovanom načítaní našli v stave Vašej poslednej návštevy. Cookies používame na vyhotovenie všeobecnej štatistiky.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vám informácia o používaní cookies prišla vždy, prípadne tak, že budete v jednotlivých prípadoch rozhodovať o ich prijatí alebo ich prijatie zásadne vylúčite. Ak cookies neakceptujete, môže byť funkcionalita našej webovej stránky obmedzená.
 je optimalizovaná na: Internet Explorer verzia 8 & 9, Safari 5, na aktuálnu verziu Firefox, aktuálnu verziu Google Chrome, ako aj na aktuálnu verziu prehliadača Opera.

2.2) Táto stránka využíva službu Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google”).

Služba Google Analytics využíva textové údaje z cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú prostredníctvom Vás uskutočniť analýzu využívania webovej stránky. Takéto informácie získané z cookies, ktoré sa týkajú využívania tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) sú zaslané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Spoločnosť Google využíva tieto informácie, aby vyhodnotila do akej miery využívate webovú stránku s cieľom vyhotoviť správu o aktivite na webovej stránke pre jej správcu a poskytnúť ďalšie služby spojené s využívaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie prípadne v rozsahu povolenom zákonom postúpiť tretím stranám, pokiaľ sú takéto tretie strany so spoločnosťou Google v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je spracovanie takýchto údajov. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude Vašu IP adresu spájať so žiadnymi ďalšími údajmi.

Nainštalovaniu cookies sa vyhnete zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača. Chceme Vás však upozorniť, že v takomto prípade nebudete mať možnosť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby údaje (vrátane Vašej IP adresy) vzťahujúce sa na používanie webovej stránky, ktoré boli získané na základe zaznamenania cookies, boli postúpené spoločnosti Google tak, že si na nasledujúcom odkaze stiahnete dostupný doplnok prehliadača a nainštalujete ho. Odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Využívaním tejto webovej stránky prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely.
 Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Vo všeobecnosti môžete našu webovú stránku navštíviť aj bez toho, aby Ste poskytli informácie o Vašej osobe.

2.3) Využívanie doplnkov sociálnych médií

Využívame doplnky sociálnej siete FACEBOOK, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com.
 Keď Váš prehliadač načíta našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, vznikne medzi Vaším prehliadačom a uvedenou sociálnou sieťou prepojenie.
 Sociálna sieť tak prostredníctvom tohto doplnku dostane informáciu o Vašej návšteve našej webovej stránky. Ak ste na sieti FACEBOOK prihlásení, môže byť Vaša návšteva priradená ku kontu Vašej sociálnej siete. Prípadné interakcie doplnku môže prevádzkovateľ siete uložiť.
 Informácia o využívaní údajov získaných z konkrétnej siete nájdete na webovej stránke spoločnosti v oblasti „Ochrana údajov” prípadne „privacy”.

Ak nechcete, aby došlo k získaniu Vašich údajov, odhláste sa prosím pred návštevou našej stránky zo sociálnej siete. Pre získanie ďalších informácií o ochrane údajov, nás prosím kontaktujte na studio@remartdesign.sk alebo nám zavolajte na číslo + 421 948 0600 11

3. Technické bezpečnostné štandardy

Kódovanie stránok www.kika.sk v oblasti určenej na prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom protokolu SSL. Vaše údaje sú na internete prenášané vždy v kódovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (minimálne 128 bitov). Môžete to jednoducho skontrolovať aj sami tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na pravú polovicu Vášho prehliadača. Po zobrazení vyskakovacieho (tzv. pop-up) okna vyberte možnosť „Vlastnosti” (Internet Explorer). V načítanom informačnom okne vidíte, či a ako je stránka kódovaná.

E-mail:studio@remartdesign.sk